1. Home
  2. Docs
  3. Algemene zaken
  4. Doelen van Vlijtig Liesje Thuishulp

Doelen van Vlijtig Liesje Thuishulp

Als organisatie streven we bepaalde doelen na. Hieronder worden onze huidige doelen uiteengezet. Heb je vragen of opmerkingen, laat het dan vooral weten.

Doelen op gebied van beleid en kwaliteit
Doel 1: Verder doorvoeren van vertaalslag van beleid.
Er is een goede start gemaakt met het vastleggen en evalueren van beleid en processen
Van belang is dat dit structureel wordt vormgegeven. Daarnaast zal deze vertaalslag bij alle
onderdelen van de organisatie plaats moeten vinden. Daarmee blijft dit doel, net als in 2022,
staan.
In 2023 zullen steeds meer processen onder de loep worden genomen en bijgestuurd.


Doel 2: Voorwaarden toekomstbestendig maken


Doelen op personeelsgebied


Doel 1: Terugdringen van verzuim
Het actuele verzuimcijfer is een probleem binnen de organisatie. Al langer wordt er gewerkt
aan het terugdringen gewerkt. Op dit moment zit het verzuim rond de 10%, terwijl dit in 2019
rond de 2,5 % lag. Dat is een groot verschil. Gedeeltelijk is dit beeld in de hele sector te zien,
maar als organisatie moeten we ons het tot doel stellen dit te verminderen. Doel is dan ook
om het verzuim te verminderen de komende 12 maanden naar onder de 7% verzuim.
Doel 2: Binden en boeien van personeel
Het verloop van personeel is een probleem te noemen. Dit zorgt voor veel wisselingen voor
de klant en veroorzaakt veel werk in het algemeen. Het behouden van personeel, ze goed
opleiden en voor langere termijn binden aan je organisatie is dan ook een belangrijk doel.
Voor 2022 ligt het percentage uitstroom op 22%. Dit terugdringen naar onder de 15% is het
doel voor 2023.
Om dit te bereiken wordt gekeken naar meer contactmomenten voor collega’s,
betrokkenheid vanuit de werkgever en het inzetten op personele ontwikkeling van de
medewerker.


Doelen op gebied van medezeggenschap
Doel 1: Versterken van de medezeggenschap
De medezeggenschap heeft zijn vorm al goed gevonden. Zo is er een cliëntenraad actief, er
is een ondernemingsraad en de raad van toezicht krijgt vorm. Doel voor 2023 is om te zorgen
dat alle drie goed en zelfstandig kunnen werken