1. Home
  2. Docs
  3. Algemene zaken
  4. Visie en missie

Visie en missie

Missie


Het bieden van duurzame huishoudelijke ondersteuning op een cliëntgerichte wijze.


Visie


Het bieden van huishoudelijke ondersteuning op een persoonlijke en betrokken wijze. Onze
cliënten moeten in staat zijn om met de huishoudelijke ondersteuning hun zelfredzaamheid te
vergroten en te behouden. Hierbij houden wij rekening met de wensen van de cliënt en zoeken
wij de best mogelijke match voor een duurzame relatie tussen cliënt en huishoudelijke hulp.
Binnen de WMO huishouding is Vlijtig Liesje Thuishulp gecontracteerd in drie gemeenten. Te
weten de Drechtsteden, de BAR-regio en Breda. Alle gemeenten hebben andere vereisten en
vullen dit anders in. In alle gevallen is het nodig om een schoon en leefbaar huis te realiseren
voor onze klanten. Hierbij gaan we uit van de kracht van de klant. Wat kan deze nog wel en wat
is niet meer mogelijk. Er moet ook oog zijn voor de toekomst hierin. Waar ouderen klanten vaak
enkel verslechteren, kunnen andere juist verbeteren. Het stimuleren van de eigen kracht is dan
ook van groot belang. Dit kan door vaardigheden aan te leren, door de juiste samenwerking
met andere zorgverleners, door het huishouden anders te organiseren of door gebruik te maken
van technologie. Daarnaast hebben we oog voor de duurzame inzet van onze medewerkers. Dit
door te letten op de manier waarop wordt gewerkt, sociaal contact en scholingen.