1. Home
  2. Docs
  3. Personeelszaken
  4. Salaris

Salaris

Salaris

Data salarisbetalingen 2023

MaandDatum van betaling
JanuariDinsdag 24 januari 2023
FebruariVrijdag 24 februari 2023
MaartVrijdag 24 maart 2023
AprilMaandag 24 april 2023
MeiWoensdag 24 mei 2023 + vakantiegeld
JuniVrijdag 23 juni 2023
JuliMaandag 24 juli 2023
AugustusDonderdag 24 augustus 2023
SeptemberMaandag 25 september 2023
OktoberDinsdag 24 oktober 2023
NovemberVrijdag 24 november 2023 + eindejaarsuitkering
DecemberVrijdag 22 december 2023

Vlijtig Liesje Thuishulp hanteert een maandelijkse periode om het salaris uit te betalen. Voor het jaar 2023 wordt het salaris betaald op de volgende data:

Wat zijn gewerkte uren

In Thuiszorgplanner worden de gewerkte uren per maand ingevoerd door de medewerker. De medewerkers is er voor verantwoordelijk dat juist en tijdig is ingevoerd. Per werkdag dient dit te worden ingevoerd. Tijdens het invoeren van de productie dient ook de reistijd te worden opgegeven.

Werktijd wordt berekend als de gewerkte uren + reistijd.

Hoe worden reiskosten en overige onkosten berekend

Volgens de manier waarop je reist worden fiets- scooter- of autovergoedingen uitbetaald. Deze vergoeding volgt een maand na de maand waarin deze dagen zijn gewerkt. Heb je bijvoorbeeld in januari 13 dagen gewerkt op de fiets, dan ontvang je in februari 13 maal een fietsvergoeding. Zo worden ook de gereden kilometers in januari vergoed bij het salaris van februari.

Voor onkosten (denk aan parkeerkosten, onverwachte uitgaven) geldt ook dat deze één maand later worden meegenomen in de salarisbetaling. Parkeerkosten worden enkel vergoed na toestemming van kantoor om met de auto te reizen en betaald te parkeren.

Berekening uren wanneer er geen vaste uren zijn

Werk je als oproepkracht of heb je een nul-urencontract, dan berekenen we de uren op de volgende manier:

Alle uren die zijn gewerkt tussen de 16de van maand 1 en de 15de van maand 2 worden bij elkaar opgeteld en uitbetaald in maand 2.

Bijvoorbeeld:

Je bent gestart op 1 januari. Bij de eerste salaris betaling (meestal op de 24ste, zie tabel) ontvang je alle uren gewerkt tussen 1 en 15 januari. In de maand februari worden alle uren betaald gewerkt tussen 16 januari en 15 februari.

Berekening en uitbetaling meeruren

In je arbeidsovereenkomst is een bepaalde arbeidsomvang afgesproken. Dit is een gemiddelde op jaarbasis. Dit houdt in dat je per jaar een bepaald aantal uren moet kunnen werken. Per maand kijken we naar wat je meer hebt gewerkt dan wat je per maand zou moeten werken. Maak je structureel meeruren, dan worden deze uren uitbetaald. Ook dit wordt in de volgende maand berekend, dus in februari over de maand januari. Is het mogelijk dat je een volgende periode minder werkt, dan zal het aantal uit te betalen meeruren hiernaar worden aangepast.

Opbouw van minuren

Het komt voor dat je minuren opbouwt. De reden hiervoor is belangrijk voor het gevolg hiervan. In de arbeidsovereenkomst is afgesproken dat er een gemiddelde arbeidsomvang is op jaarbasis. Dit kan dan ook betekenen dat niet iedere week hetzelfde aantal uren wordt gewerkt. Het rooster wordt zo zorgvuldig mogelijk ingevuld. Wanneer er structureel te weinig uren worden ingepland is het niet verwijtbaar aan de medewerker dat er minuren worden opgebouwd. Deze dienen dan te worden uitbetaald en niet te worden gezien als minuren. Wel dient de medewerker beschikbaar te zijn voor werk en ook kunnen werken als er werk wordt aangeboden. Wanneer dit niet het geval is, is het de medewerker aan te merken dat er te weinig uren worden gewerkt.

Opbouw van minuren kan ook voortvloeien uit het niet opnemen van verlof wanneer dit wel nodig is. In een dergelijk geval moet dit worden nagekeken in Loket en dient de medewerker alsnog het benodigde verlof op te nemen.

Laatste salarisbetaling

Treed je uit dienst, dan volgt in de maand na je uitdiensttreding een eindafrekening. Op dit moment worden alle openstaande bedragen verrekend en bij een positief saldo uitbetaald. Denk aan vakantiegeld, eindejaarsuitkering, verloftegoeden en eventuele meeruren en declaraties. Is er sprake van een ontslag op initiatief van Vlijtig Liesje Thuishulp dan ontvang je ook een transitievergoeding. Hiervoor ontvang je een aparte loonstrook.