1. Home
  2. Docs
  3. Standaarden
  4. Meldcode huiselijk geweld

Meldcode huiselijk geweld

Bij het werken met mensen kom je in situaties waarin geweld voor komt. Dit kan verbaal geweld zijn, maar ook fysiek.

Om dit bij de start in kaart te brengen hebben we de checklist Veiligheid. Hiermee is in kaart te brengen of er sprake is van een onveilige omgeving.

De gehele meldcode tref je hier als bijlage aan: