1. Home
 2. Docs
 3. Standaarden
 4. Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Vakanties 2023Drechtsteden/BARBredaAanvragen tussen:
Voorjaarsvakantie  25 februari 2023 t/m 5 maart 202318 februari 2023 t/m 26 februari 20237 november 2022 t/m 13 november 2022 Reeds verstreken
Meivakantie  29 april 2023 t/m 7 mei 202329 april 2023 t/m 7 mei 20232 januari 2023 t/m 8 januari 2023
Zomervakantie8 juli 2023 t/m 20 augustus 202315 juli 2023 t/m 27 augustus 20239 januari 2023 t/m 15 januari 2023
Herfstvakantie  14 oktober 2023 t/m 22 oktober 202314 oktober 2023 t/m 22 oktober 20233 juli 2023 t/m 9 juli 2023
Kerstvakantie23 december 2023 t/m 7 januari 202423 december 2023 t/m 7 januari 20244 september 2023 t/m 10 september 2023
Vakanties 2024   
Voorjaarsvakantie17 februari 2024 t/m 25 februari 202410 februari 2024 t/m 18 februari 20246 november 2023 t/m 12 november 2023
Meivakantie27 april 2024 t/m 5 mei 202427 april 2024 t/m 5 mei 20248 januari 2024 t/m 14 januari 2024
Zomervakantie13 juli 2024 t/m 25 augustus 20246 juli t/m 2024 18 augustus 202415 januari 2024 t/m 22 januari 2024

Hoe lang kun je verlof op nemen

In de CAO is aangegeven dat je aanspraak kan maken op een periode van maximaal 3 weken verlof. Wil je langer vrij overleg dan met je planner of dit mogelijk is.

Verlof op feest- en gedenkdagen

Op feestdagen, die vallen op een werkdag, dien je verlofuren op te nemen, tenzij je ervoor kiest om op een andere dag te werken. Dit moet een dag zijn in de week waarin de feest- of gedenkdag valt. Valt deze feest- of gedenkdag niet op een dag waarop normaal gesproken wordt gewerkt, dan hoeft er ook geen verlof te worden opgenomen. Ook wanneer je gebruik wilt maken van de tijd voor tijd regeling, dien je geen verlofaanvraag in. Let er hierbij wel op dat je voldoet aan de minimale urennorm volgens je contract.

Werken op een andere dag kan wanneer je maximaal 3 dagen per week werkt en je de mogelijkheid hebt om op een andere dag te werken.

Wanneer je verlof opneemt, dient dit aantal uren gelijk te zijn aan het aantal uren die normaal op een werkdag worden gemaakt. De medewerker moet deze verlofaanvraag indienen in Loket.

De cao VVT kent de volgende feest- en gedenkdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en Tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag
 • Koningsdag
 • 5 mei

Alle hulp aan klanten vervalt op de hierboven genoemde feest- en denkdagen tenzij de medewerker ervoor kiest om op een andere dag te werken.

In 2023 vallen de deze feest- en gedenkdagen op:

NieuwjaarsdagZondag 1 januari 2023
Eerste en Tweede PaasdagZondag 9 en maandag 10 april 2023
KoningsdagDonderdag 27 april 2023
HemelvaartsdagDonderdag 18 mei 2023
BevrijdingsdagVrijdag 5 mei 2023
Eerste en Tweede PinksterdagZondag 22 mei en maandag 23 mei 2023
Eerste en Tweede kerstdagMaandag 25 december en dinsdag 26 december 2023

Verlof voor bijzondere gebeurtenissen

Er wordt gesproken van een bijzondere gebeurtenis in de volgende gevallen:

 • Je huwelijk of registratie van partnerschap
 • Het huwelijk of registratie van partnerschap van jouw bloedverwanten in de eerste en tweede graad
 • Je 25- en 40 jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Het 25-, 40-, 50, 60- jarig huwelijk van je eigen(adoptie- of stief-) ouders of die van je partner
 • Een bezoek in werktijd aan (tand-)arts of specialist

Vuistregel is dat deze activiteiten buiten werktijd worden gepland wanneer mogelijk. Is dit niet mogelijk dan krijg je betaald verlof.

Overlijden van iemand binnen je familiekring

Bij het overlijden van een partner, kind, ouder, broer of zus, maak je met Vlijtig Liesje Thuishulp afspraken over de duur van je afwezigheid. Afhankelijk van de relatie tot de overledene worden de volgende termijnen aangehouden:

Eerstegraads familieDe dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart vallen onder betaald verlof, deze omvat minimaal 4 werkdagen.
Tweedegraads familieDe dag van overlijden en de dag van de uitvaart vallen onder betaald verlof.
Derde- en vierdegraads familieGeen betaald verlof. Wel altijd in staat gesteld om de uitvaart in eigen tijd bij te wonen.

Eerste- en tweedegraads bloedverwanten

Onder eerstegraads familieleden wordt verstaan: partner, (schoon)ouders en (schoon)kinderen. Uiteraard omvat dit ook adoptie- of stiefouders en adoptie- of stiefkinderen.

Onder tweedegraads familieleden wordt verstaan: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen en stiefbroers.

Alle andere familieleden vallen onder een derde of vierde graad.

Ziekte en verlof

Ook als je ziek bent kun je vakantie opnemen, bijvoorbeeld zodat je geen re-integratieverplichtingen hebt. Dien hiervoor een aanvraag in via Loket. Hiermee geef je ons toestemming om deze uren als vakantie-uren aan te merken.

In deze periode zul je geen verplichtingen hebben ten aanzien van de re-integratie. Het maakt niet uit of er sprake is van een vakantie, maar wel van een periode die niet gekenmerkt wordt door arbeid.

Ben je op vakantie en word je ziek, dan dien je dit binnen 24 uur te melden. Ben je later met melden van je ziekte, dan word je maximaal met 24 uur terugwerkende kracht ziekgemeld. Ook als je tijdens je vakantie beter bent dien je dit te melden. De uren verlof worden handmatig aangepast naar het aantal uren waarin vakantie is genoten.

Overige soorten verlof

In bepaalde situaties is het mogelijk om verlof te krijgen voor bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan:

• calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

• zwangerschaps- en bevallingsverlof, meerlingenverlof

• geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof partners

• adoptie- en/of pleegzorgverlof

• ouderschapsverlof en betaald ouderschapsverlof

• kortdurend zorgverlof

• langdurend zorgverlof.

Deze regelingen veranderen soms door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Neem daarom dan ook even contact op met Personeelszaken als je vragen hebt over bijzonder verlof.