1. Home
  2. Docs
  3. Standaarden
  4. Ziekmeldingen

Ziekmeldingen

De medewerker meldt zich op werkdagen tussen 8.15 uur en 8.30 uur ziek bij de aanwezige planner. Ziekmelden kan op de volgende wijze:

Telefonisch: Neem tussen 8.15 uur en 8.30 uur contact op met kantoor op telefoonnummer 078-6185571. De aanwezige medewerker zal je bericht aannemen.

Het is niet toegestaan je ziek te melden via Whatsapp of per mail!

Wanneer medewerker een klant heeft om 9.00 uur of eerder, mag deze alvast contact opnemen met de klant om de ziekte door te geven. Indien mogelijk meldt de zieke medewerker voor 8.30 uur zich af bij de klant.

Is de ziekte van korte duur, dan kan er mogelijk een andere afspraak worden gemaakt met de klant voor een andere dag.

Bij de ziekmelding aan kantoor geeft de medewerker in ieder geval de volgende informatie:

  • Vermoedelijke duur van het verzuim
  • De lopende afspraken en werkzaamheden
  • Of en welke klanten er op de hoogte zijn gesteld en welke afspraken er zijn gemaakt.

De medewerker mag zelf informatie geven over de aard van de ziekte, maar is hiertoe niet verplicht.

Na 3 of meer ziekmeldingen per jaar volgt een uitnodiging op kantoor.

Bereikbaarheid

Tijdens je ziekte dien je onder kantoortijden bereikbaar te zijn voor vragen van de arbodienst en van Vlijtig Liesje Thuishulp. Het is belangrijk dat we weten of je weer kan werken en wat de verwachting is. Dit is van belang om eventuele vervanging voor je klanten te verzorgen.

Er zal contact met je worden opgenomen om de voortgang te bespreken. In dit gesprek worden ook afspraken gemaakt.

Werkhervatting

Medewerker laat op de volgende wijze weten dat deze weer beter is:

  • Door een telefonische betermelding op telefoonnummer 078-6185571

Tijdens de melding werkhervatting wordt met de medewerker besproken wanneer deze zijn werk hervat.

De cliënten worden van de werkhervatting op de hoogte gesteld door de aanwezige planner.