078-6185571

Woont u in de gemeente Breda en merkt u dat het huishouden moelijker bij te houden is? Dan kunt u een aanvraag doen voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO. Deze aanvraag is mogelijk in de volgende gemeente Breda.

Wat is de WMO

WMO staat voor wet maatschappelijke zorg. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente en biedt u als burger de juiste ondersteuning in uw dagelijks functioneren.

Hoe doet u een aanvraag

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke ondersteuning doet u een aanvraag bij uw gemeente. Dit kan voor WMO Breda gedaan worden via de website van gemeente.

Er zal contact worden opgenomen door een WMO consulent om een zogenoemd keukentafelgesprek te voeren. De consulent beoordeeld of u in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning.

Na de aanvraag

Na een positieve beoordeling kan u contact met ons opnemen via telefoonnummer 078-6185571 en aangeven dat u huishoudelijke ondersteuning wilt. Dit dient u ook kenbaar te maken aan uw wmo-consulent. Wij maken met u een ondersteuningsplan op om de benodigde ondersteuning in kaart te brengen.

In samenspraak met u wordt de huishouding afgesproken.