078-6185571

Woont u in de Drechtsteden en merkt u dat het huishouden moelijker bij te houden is? Dan kunt u een aanvraag doen voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO. Deze aanvraag is mogelijk in de volgende gemeenten:

  • Dordrecht
  • Zwijndrecht
  • Hendrik Ido Ambacht
  • Heerjansdam
  • Alblasserdam
  • Papendrecht
  • Sliedrecht
  • Hardinxveld – Giessendam

Wat is de WMO

WMO staat voor wet maatschappelijke zorg. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente en biedt u als burger de juiste ondersteuning in uw dagelijks functioneren.

Hoe doet u een aanvraag

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke ondersteuning doet u een aanvraag bij de Sociale Dienst Drechtsteden. De aanvraag doet u door dit formulier in te vullen.

Er zal contact worden opgenomen door een WMO consulent om een zogenoemd keukentafelgesprek te voeren. De consulent beoordeeld of u in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning. Dit maken zij kenbaar in een onderzoeksverslag.

Na de aanvraag

Na een positieve beoordeling kan u contact met ons opnemen via telefoonnummer 078-6185571 en aangeven dat u huishoudelijke ondersteuning wilt. Vervolgens maakt onze klantmanager een afspraak met u om het ondersteuningsplan in te vullen.

Het ondersteuningsplan is een in samenspraak opgesteld plan om uw huishouden schoon en leefbaar te houden. Er wordt niet afgesproken in uren, maar in prestaties. Er is tijd om vragen te stellen en te bespreken welke tijden voor u het beste uitkomen.

Nadat wij met u het ondersteuningsplan hebben ingevuld, wordt deze samen met het onderzoeksverslag naar de Sociale Dienst teruggestuurd. Nadat wij uw indicatie ontvangen van de gemeente, wordt u gebeld om een eerste afspraak te maken.