078-6185571

Deze privacyverklaring van toepassing op alle klanten, aspirant-klanten, medewerkers of andere personen die gegevens hebben verstrekt aan Vlijtig Liesje Thuishulp.

Identiteit

Vlijtig Liesje Thuishulp BV is gevestigd op de Kamerlingh Onnesweg 57, 3316 GK te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58610510.

Inleiding

Er zijn meerdere situaties waarin u persoonsgegevens direct aan ons doorgeeft. Zo kunt u persoons- en contactgegevens verstrekken om met ons te communiceren of gebruik te maken van onze diensten. Om bij ons te solliciteren en via ons uw werk uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

Het verwerken van persoonlijke gegevens is nodig in het kader van uitvoering van de werkzaamheden en/of het aangaan van een overeenkomst om deze diensten bij u te verstrekken.

Duur opslag van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen zolang dit vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden uw gegevens binnen 6 maanden gearchiveerd of op uw verzoek vernietigd.

Gegevens in het kader van de WMO of PGB hebben een bewaartermijn van uw gegevens van 15 jaar na beëindigen van de dienstverlening.

Facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard i.v.m. onze boekhoud- en administratieplicht.

Toegang tot gegevens

Er zijn meerdere partijen die voor de uitvoering van de dienstverlening, toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens:

Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat medewerkers en uitvoerende krachten kunnen beschikken over uw gegevens, ten minste over: naam, adres en telefoonnummer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van SaaS- oplossingen, allen met een eigen beveiliging en gelimiteerde toegang.

Papieren gegevens worden bewaard achter gesloten deuren en zijn niet inzichtelijk voor derden.

Gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij benodigd voor bedrijfsprocessen zoals planning, boekhouding, klanttevredenheidsonderzoeken en audits. Voor deelname aan klanttevredenheidsonderzoeken en audits zal altijd vooraf uw toestemming worden gevraagd.

Gebruik van contactformulieren

Indien u gebruik maakt van een contactformulier op onze website, gebruiken wij deze informatie om contact met u op te nemen.

Sollicitaties

Wanneer u bij ons solliciteert en hierbij persoonsgegevens verstrekt, zoals uw CV en contactgegevens, kunnen wij deze informatie overal gebruiken om uw reactie/sollicitatie af te handelen.

Recht op inzage

U hebt recht op inzage in welke gegevens wij van u bewaren. Om dit op te vragen neemt u contact met ons op (zie Contactgegevens). Voor vertoon van deze gegevens wordt gevraagd om bewijs van identiteit. U kunt dit verzoek schriftelijk bij ons indienen.

Recht op wijzingen van gegevens

U hebt het recht om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten passen. Om dit op te vragen neemt u contact met ons op (zie Contactgegevens)

Recht op klacht indienen

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Vlijtig Liesje Thuishulp

Kamerlingh Onnesweg 57

3316 GK Dordrecht

Tel: 078-6185571

Email: info@vlijtigliesjethuishulp

Aanpassen Privacy Verklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacy verklaring aan te passen. Wijziging zullen op onze website kenbaar worden gemaakt.